חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית ותוספת קומה חדשה על בניין לשימור בשדרות רוטשילד בתל אביב בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

מיקום הפרויקט: שד’ רוטשילד 82, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
מהנדס: אכברט מהנדסים
סוג הפרויקט: ביצוע קבלני להוספת קומה חדשה על בנייין לשימור
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית
מס’ קומות: 4
אדריכל: גידי בר אוריין
סטטוס: הפרויקט בביצוע