הוספת שלוש קומות חדשות על בניין לשימור, הרחבת דירות, חפירת מרתף תת קרקעי מתחת לבניין המקורי בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי

מיקום הפרויקט: רח’ מלצ’ט 23 פינת רח’ שינקין, תל אביב
סוג הפרויקט: ביצוע קבלני להוספת 3 קומות חדשות על בניין לשימור
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, הרחבת אגפים, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית
עבודות מיוחדות: חפירת מרתף תת קרקעי מתחת לבניין הקיים
מס’ קומות: 6
מס’ יח’ דיור: 17
אדריכל: גידי בר אוריין
מהנדס: יובל אכברט
סטטוס: הפרויקט הושלם

הוספת שלוש קומות חדשות על בניין לשימור ת"אבניין לשימור בתל אביב