חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית, הוספת קומה חדשה על בניין לשימור וחפירת מרתף תת קרקעי מתחת לבניין המקורי כולל הכנת תשתית והתקנה של מכפילי חנייה בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

מיקום הפרויקט: רח’ יהודה הלוי 6, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
סוג הפרויקט: ביצוע קבלני להוספת קומה חדשה על בניין לשימור
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית
עבודות מיוחדות: חפירת מרתף חנייה תת קרקעי מתחת לבניין הקיים, כולל הכנת תשתית והתקנה של מכפילי חנייה
מס’ קומות: 4
אדריכל: אמנון בר אור
מהנדס: חיים שטיינברג
סטטוס: הפרויקט הושלם

 

הוספת קומה חדשה על בניין לשימור