בניית קומה וחדרי יציאה על בניין לשימור, חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב והוספת מעלית בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

מיקום הפרויקט: רח’ החשמל 10, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
סוג הפרויקט: מגורים, ביצוע קבלני להוספת קומה וחדרי יציאה על בניין לשימור ושיפוץ מלא של הבניין
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית
מס’ קומות: 4
אדריכל: ניצה סמוק
סטטוס: הפרויקט הסתיים