תוספת קומה חדשה על בניין לשימור, שימור חזיתות, חיזוק מבנה ותוספת מעלית בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי

מיקום הפרויקט: רח’ בלפור 40, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
סוג הפרויקט: מגורים, ביצוע להוספת קומה חדשה על בניין לשימור ושיפוץ מלא של הבניין
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב,  הוספת מעלית.
מס’ קומות: 5
אדריכל: אלישע רובין
סטטוס: בבנייה