פרויקט בי”ס פיטמן עבר חיזוק המבנה ע”פ תקן רעידות אדמה, שימור המבנה, בניית מבנה סמוך, הוספת חניות תת קרקעיות ושיפוץ כללי בסטנדרט גבוה בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

מיקום הפרויקט: בי”ס פיטמן, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
סוג הפרויקט: ביצוע קבלני הוספת מבנה חדש לצד המבנה הקיים
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב.
מס’ קומות: 5
אדריכל: גידי בר אוריין
מהנדס: אכברט מהנדסים
סטטוס: הפרויקט בביצוע