בניית שתי קומות חדשות על בניין לשימור, חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית והרחבת דירות וחפירת חניון תת קרקעי מתחת לבניין המקורי בשטח 400 מ”ר והתקנת 5 מכונות חנייה בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

מיקום הפרויקט: רח’ אנגל 7, תל אביב
קבלן ראשי: שגראוי ליבוביץ בניה
סוג הפרויקט: ביצוע קבלני להוספת 2 קומות חדשות על בניין לשימור ושיפוץ מלא של הבניין
עבודות נוספות: חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הוספת מעלית, הרחבות אגפים של הבניין המקורי
עבודות מיוחדות: חפירת חניון תת קרקעי מתחת לבניין המקורי בשטח 400 מ”ר והתקנת 5 מכונות חנייה
מס’ קומות: 6 ומרתף חנייה
מס’ דירות: 12
אדריכל: גידי בר אוריין
סטטוס: הפרויקט הושלם

 

וספת 2 קומות חדשות על בניין לשימור