פרויקט שימור

“בית גוטר” – בניית שלוש קומות חדשות על בניין לשימור, הרחבת דירות וחפירת חניון תת קרקעי מתחת לבניין המקורי בביצוע “שגראוי ליבוביץ” כקבלן ראשי.

המבנה הינו בניין לשימור המשמש למגורים, אשר נוספו לו 3 קומות חדשות ועבר שיפוץ מלא.

פירוט העבודה שנעשתה בתהליך:

חיזוק מבנה לפי תקן, שימור חזיתות לפי דרישות מחלקת שימור של עיריית תל אביב, הרחבת אגף אחורי, הוספת מעלית, חפירת חניון תת קרקעי מתחת לבניין.

 

הפרויקט הסתיים.